Senarai Semak Dokumen Berdasarkan Kes

PERMOHONAN CERAI SECARA BAIK (SEKSYEN 47)
Sila klik pada ruang dibawah jika dokumen tersebut telah disediakan.

1. Salinan Kad Pengenalan Pemohon
2. Salinan Kad Pengenalan Pasangan
3. Salinan Sijil Nikah
4. Salinan Sijil Kelahiran Anak-anak
5. Surat Akuan Sumpah Dari Persuruhjaya Beragama Islam
6. Laporan Kaunseling Dari Pejabat Agama (Sekiranya ada)
7. Surat Akuan Pemastautin (Sekiranya alamat pada KP/IC berbeza & luar dari Johor)


***Untuk makluman, mahkamah memerlukan tiga (3) salinan bagi setiap dokumen.