Senarai Semak Dokumen Berdasarkan Kes

PENGESAHAN LAFAZ CERAI (SEKSYEN 57)
Sila klik pada ruang dibawah jika dokumen tersebut telah disediakan.

1. Salinan Kad Pengenalan Pemohon
2. Salinan Kad Pengenalan Pasangan
3. Salinan Sijil Nikah
4. Salinan Sijil Kelahiran Anak-anak
5. Laporan Dari Pejabat Kadi
6. Surat Akuan Pemastautin (Sekiranya alamat pada KP/IC berbeza & luar dari Johor)


***Untuk makluman, mahkamah memerlukan tiga (3) salinan bagi setiap dokumen.