Senarai Semak Dokumen Berdasarkan Kes

PERMOHONAN PENGESAHAN NIKAH (SEKSYEN 12)
Sila klik pada ruang dibawah jika dokumen tersebut telah disediakan.

1. Salinan Kad Pengenalan Pemohon
2. Salinan Kad Pengenalan Pasangan
3. Salinan Sijil Nikah Luar Negara
4. Surat Pengesahan akuan surat pernikahan tersebut (memang didaftar dan disahkan)
5. Salinan Sijil Kelahiran Anak-anak
6. Surat Akuan Pemastautin (Sekiranya alamat pada KP/IC berbeza & luar dari Johor)


***Untuk makluman, mahkamah memerlukan tiga (3) salinan bagi setiap dokumen.