Senarai Semak Dokumen Berdasarkan Kes

PERMOHONAN WALI HAKIM- ANAK TIDAK SAH TARAF (SEKSYEN 18)
Sila klik pada ruang dibawah jika dokumen tersebut telah disediakan.

1. Salinan Kad Pengenalan Pemohon
2. Salinan Sijil Kelahiran Pemohon
3. Salinan Sijil Nikah Ibu Bapa
4. Salinan Kad Pengenalan Ibu
5. Salinan Kad Pengenalan Bakal Suami
6. Surat Akuan Pemastautin (Sekiranya alamat pada KP/IC berbeza & luar dari Johor)


***Untuk makluman, mahkamah memerlukan tiga (3) salinan bagi setiap dokumen.