Senarai Semak Dokumen Berdasarkan Kes

PERMOHONAN WALI HAKIM- TERPUTUS WALI NASAB (SEKSYEN 18)
Sila klik pada ruang dibawah jika dokumen tersebut telah disediakan.

1. Salinan Kad Pengenalan Pemohon
2. Salinan Sijil Kelahiran Pemohon
3. Salinan Sijil Mati Wali (Untuk wali nasab meninggal dunia)
4. Salinan Kad Pengenalan Bakal Suami
5. Surat Akuan Pemastautin (Sekiranya alamat pada KP/IC berbeza & luar dari Johor)


***Untuk makluman, mahkamah memerlukan tiga (3) salinan bagi setiap dokumen.