Sistem E-Latihan Johor

Sistem E-Latihan ini digunakan oleh penjawat awam, termasuk kakitangan jabatan ini bagi memohon kursus yang di anjurkan oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor dan Seksyen Latihan, Unit Sains Teknologi & ICT Negeri Johor.

Kepada kakitangan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor, sila daftar maklumat diri anda bagi pengguna baru

1.
2.
3.