Bahasa: English

Matlamat Jabatan

VISI


Menjadi Institusi Kehakiman Syariah Yang Berwibawa

MISI

Melaksanakan pengadilan, pengurusan Mahkamah dan perkhidmatan sokongan secara profesional, berkesan dan sistematik berasaskan peruntukan Undang-undang Islam yang seragam untuk mencapai keredhaan Allah.