Bahasa: English

Perundangan Syariah

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor diketuai oleh Ketua Hakim Syarie dan mempunyai tiga bahagian iaitu :-

1. Bahagian Perundangan
    a)  Mahkmakah Rayuan Syariah;
    b)  Mahkamah Tinggi Syariah; dan
    c)  Mahkamah Rendah Syariah.

2. Bahagian Pentadbiran dan Kewangan

3. Bahagian Teknologi Maklumat ICT