Bahasa: English

Pusat Sumber

Terdapat pelbagai buku termasuk akta, enakmen disediakan di Pusat Sumber Mahkamah Syariah Negeri Johor sebagai rujukan warga kakitangan jabatan dan juga peguam.