Bahasa: English

Unit ICT

Memberi perkhidmatan ICT yang diperlukan kepada semua Bahagian / Unit / Seksyen di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor termasuk di Mahkamah Syariah setiap daerah dalam pelaksanaan program-program dan aktiviti ICT yang telah ditetapkan agar jabatan agar menjadi lebih produktif, cekap dan berkesan dalam menjalankan fungsi-fungsinya.