Unit Rekod Jabatan

Borang Unit Rekod

*Borang ini bagi kegunaan Jabatan Kehakiman Syariah sahaja. Kakitangan jabatan boleh memohon kod akses kepada Unit Rekod Jabatan. :

                                                                                                                                                             
Senarai BorangDokumen (Words)
Arkib_2_08
- BORANG PERMOHONAN BAGI PEMUSNAHAN REKOD AWAM
Muat Turun
Arkib_3_08
- BORANG PERMOHONAN BAGI PEMUSNAHAN REKOD ELEKTRONIK
Muat Turun
Arkib_5_08
- BORANG BAGI PERMOHONAN PELUPUSAN FAIL YANG TIADA DALAM JPR
Muat Turun
Arkib_9_08
- BORANG PERMOHONAN BAGI PELUPUSAN REKOD TERBITAN DAN BAHAN BERCETAK YANG TIADA DALAM JPR
Muat Turun
Arkib_10_08
- BORANG PERMOHONAN BAGI PELUPUSAN REKOD ELEKTRONIK YANG TIADA DALAM JPR
Muat Turun
Arkib_11_08
- BORANG PERMOHONAN BAGI PEMINDAHAN REKOD AWAM
Muat Turun
Arkib_12_08
- BORANG PENENTUSAHAN PEMUSNAHAN REKOD AWAM
Muat Turun
Kewangan_Arkib4_08
- BORANG PERMOHONAN BAGI PEMUSNAHAN REKOD KEWANGAN DAN PERAKAUNAN
Muat Turun
Kewangan_Arkib13_08
- BORANG PENENTUSAHAN PEMUSNAHAN REKOD KEWANGAN DAN PERAKAUNAN
Muat Turun