NOTIS SEBUT HARGA

PERKHIDMATAN MEMASANG DAN MENYELENGGARA BARANG-BARAN HYGIENE DI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH DAERAH BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN