PEMAKLUMAN OPERASI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI JOHOR SEMASA TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT

 7 DISEMBER SEHINGGA 20 DISEMBER 2020