NOTIS PEMAKLUMAN PENGURUSAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN SEPANJANG TEMPOH TOTAL LOCKDOWN FASA 2, JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI JOHOR

BERKUATKUASA 15 JUN SEHINGGA 28 JUN 2021