Pengoperasian Perkhidmatan Kaunter Secara Fizikal Bagi Pendaftaran Kes, Pemfailan Dokumen Dan Pengambilan Perintah Sepanjang Tempoh Pelaksanaan Fasa 3 Pelan Pemulihan Negara

Berkuatkuasa 10 Oktober 2021 hingga diberitahu kelak