NOTIS SEBUT HARGA

PERKHIDMATAN KAFETERIA DI JABATAN   KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI JOHOR

BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN