NOTIS LANJUTAN SEBUT HARGA

KERJA-KERJA PERKHIDMATAN DAN PENYELENGGARAN LIF SECARA KOMPREHENSIF

BAGI EMPAT (4) UNIT LIF PENUMPANG

DI BANGUNAN JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI JOHOR,

JOHOR BAHRU BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN