Unit Rekod – Akta, Dasar & Pekeliling

wdt_ID Bil Tajuk Dokumen
1 1 Dasar Pengurusan Rekod Kerajaan
2 2 Dasar Pengurusan Rekod Dan Arkib Elektroniok
3 3 Garis Panduan Keselamatan Dokumen Terperingkat
4 4 Garis Panduan Pengurusan Dan Pemeliharaan Mel Elektronik Sektor Awam
5 5 Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629)
6 6 Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet Dan Mel Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan
7 7 Panduan Pengurusan Pejabat
9 8 Perundangan Dalam Pengurusan Rekod
8 9 Ringkasan Panduan Pelupusan Rekod Awam
11 10 Panduan Pengurusan Rekod Sektor Awam
12 11 Pemindahan Terbitan Rasmi Ke Arkib Negara Malaysia
13 12 Panduan Pengurusan Rekod Semasa Perubahan Pentadbiran Pejabat Awam
14 13 Electronic Records Management System Compliance Test And Evaluation Process And Procedures
15 14 Tatacara Penjilidan Rekod Penting Jabatan Kehakiman Syariah Johor
16 15 Undang-Undang Malaysia - Akta 88 (Akta Rahsia Rasmi1972)