NOTIS SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG KOTAK REKOD / FAIL DI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI JOHOR

NOTIS SEBUT HARGA | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (TANPA SENJATA API) DI MAHKAMAH SYARIAH ZON UTARA NEGERI JOHOR (MAHKAMAH SYARIAH DAERAH MUAR, BATU PAHAT DAN SEGAMAT) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

NOTIS SEBUT HARGA | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (TANPA SENJATA API) DI MAHKAMAH SYARIAH ZON SELATAN NEGERI JOHOR (MAHKAMAH SYARIAH DAERAH KOTA TINGGI, KLUANG, MERSING DAN PONTIAN) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

KEPUTUSAN SEBUT HARGA

Pengoperasian Perkhidmatan Kaunter Secara Fizikal Bagi Pendaftaran Kes, Pemfailan Dokumen Dan Pengambilan Perintah Sepanjang Tempoh Pelaksanaan Fasa 3 Pelan Pemulihan Negara | Berkuatkuasa 10 Oktober 2021 hingga diberitahu kelak

Notis Pemakluman Pengurusan Kehakiman dan Perundangan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor Dalam Tempoh Pelan Pemulihan Negara (PPN) Fasa | Berkuatkuasa 10 Oktober 2021 hingga diberitahu kelak

PENGOPERASIAN PERKHIDMATAN KAUNTER MELALUI JANJI TEMU BERKAITAN PENDAFTARAN KES, PEMFAILAN DOKUMEN DAN PENGAMBILAN PERINTAH SEPANJANG TEMPOH PELAKSANAAN FASA DUA PELAN PEMULIHAN NEGARA

NOTIS PEMAKLUMAN PENGURUSAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI JOHOR DALAM TEMPOH PELAN PEMULIHAN NEGARA (PPN) FASA DUA (BERKUATKUASA 26 SEPTEMBER 2021 HINGGA DIBERITAHU KELAK)

NOTIS SEBUT HARGA | PERKHIDMATAN BAGI PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN FIREWALL BAGI TEMPOH 3 TAHUN DI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI JOHOR DAN MAHKAMAH SYARIAH DAERAH-DAERAH NEGERI JOHOR