GARIS PANDUAN PENGURUSAN KES-KES JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI JOHOR SEMASA TEMPOH PKP (13 – 26 JANUARI 2021)

PEMAKLUMAN OPERASI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI JOHOR | Mulai 13 hingga 26 Januari 2021

KEPUTUSAN SEBUT HARGA

NOTIS LANJUTAN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMASANG DAN MENYELENGGARA BARANG-BARANG HYGIENE DI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI JOHOR DAN MAHKAMAH SYARIAH DAERAH BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

NOTIS PEMAKLUMAN

NOTIS SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMASANG DAN MENYELENGGARA BARANG-BARANGHYGIENE DI NABATAN KEHAKIMAN SYARIAH DAERAH BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

NPERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PENJAGAAN LANDSKAP DI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI JOHOR DAN MAHKAMAH SYARIAH DAERAH KOTA TINGGI, MUAR DAN KLUANG BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

NOTIS SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN MAHKAMAH SYARIAH DAERAH PONTIAN, KOTA TINGGI, MERSING, BATU PAHAT, MUAR, KLUANG, TANGKAK DAN SEGAMAT BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

NOTIS SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DI BANGUNAN JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI JOHOR BAGI TEMPOH (2) TAHUN