ICTSO Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor

PUAN RAIHAYU BINTI ABD RAHMAN

PENOLONG PENGARAH KANAN ICT

PERANAN PEGAWAI KESELAMATAN ICT(ICTSO) JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI JOHOR

  1. Mengurus keseluruhan program-program keselamatan ICT JKSNJ;
  2. Menguatkuasakan pelaksanaan Dasar Keselamatan ICT JKSNJ;
  3. Memberi penerangan dan pendedahan berkenaan Dasar Keselamatan ICT JKSNJ kepada semua pengguna;
  4. Mewujudkan garis panduan, prosedur dan tatacara selaras dengan keperluan Dasar Keselamatan ICT JKSNJ;
  5. Menjalankan pengurusan risiko;
  6. Memberi amaran terhadap kemungkinan berlakunya ancaman berbahaya seperti virus dan memberi khidmat nasihat serta menyediakan langkah-langkah perlindungan yang bersesuaian;
  7. Melaporkan insiden keselamatan ICT kepada Pasukan Tindakbalas Insiden Keselamatan ICT Kerajaan (GCERT) dan ICTSO memaklumkannya kepada CIO;
  8. Bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dalam mengenal pasti punca ancaman atau insiden keselamatan ICT dan memperakukan langkah-langkah baik pulih dengan segera;
2018 © Copyright - Laman Web Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor