MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

BIDANGKUASA MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

  • Mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah
  • Pengawasan dan Penyemakan
  • Seksyen 67 & 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003