MAHKAMAH TINGGI / RENDAH SYARIAH

BIDANGKUASA MAHKAMAH TINGGI SYARIAH

  • Mempunyai bidangkuasa seluruh Negeri Johor dan diketuai oleh seorang Hakim Mahkamah Tinggi Syariah
  • Membicarakan kesalahan di bawah Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Johor) 1997, Enakmen Keluarga Islam Negeri Johor 2003
  • Kes Mal seperti pertunangan, perkahwinan, perwalian, ruju’ perceraian, pembubaran perkahwinan dan lain-lain, poligami, kes rayuan dll.
  • Seksyen 61 Enakmen Pentdabiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003