Carta Aliran Kes

Anak Tak Sah Taraf / Muallaf / Nikah Bawah Umur

Kes Fasakh

Kes Poligami

Kes Rayuan Mal / Jenayah

Kes Taklik

Kes Wali Enggan

Kes Wali Ghaib / Kebenaran Wali Hakim

Kes Kebenaran Wali Hakim / Wali Berada Jauh / Kehabisan Wali

Kes Hibah

2018 © Copyright - Laman Web Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor