Unit Rekod

PANDUAN PENGURUSAN REKOD

AKTA, DASAR DAN PEKELILING

DASAR PENGURUSAN REKOD KERAJAAN

DASAR PENGURUSAN REKOD DAN ARKIB ELEKTRONIK

GARIS PANDUAN KESELAMATAN DOKUMEN TERPERINGKAT

GARIS PANDUAN PENGURUSAN DAN PEMELIHARAAN MEL ELEKTRONIK SEKTOR AWAM

AKTA ARKIB NEGARA 2003 (AKTA 629)

GARIS PANDUAN MENGENAI TATACARA PENGGUNAAN INTERNET DAN MEL ELEKTRONIK DI AGENSI-AGENSI KERAJAAN

PANDUAN PENGURUSAN PEJABAT

PERUNDANGAN DALAM PENGURUSAN REKOD

2018 © Copyright - Laman Web Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor