Fungsi Jabatan

  • Menguatkuasa dan melaksanakan Undang-Undang Islam;

  • Mengendali dan menguruskan sistem kehakiman Islam secara adil, tersusun, cekap dan berkesan;

  • Membangun dan menyelaras keseragaman pentadbiran disemua peringkat;

  • Memperkenal dan memperluaskan pengetahuan kakitangan dan orang ramai dalam memahami undang-undang dan prosedur;

  • Menguruskan perbicaraan kes-kes syariah; dan

  • Menguatkuasakan perintah-perintah Mahkamah.

2018 © Copyright - Laman Web Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor