Piagam Pelanggan

  • Menetapkan tarikh sebutan / bicara kepada pelanggan pada hari pendaftaran kes apabila segala dokumen didapati lengkap.

  • Menyebut / membicarakan sesuatu kes Mal dan Jenayah dalam masa 21 hari selepas di daftarkan.

  • Menyebut / membicarakan dalam setahun sekurang-kurangnya 70 % daripada kes Mal dan Jenayah yang telah didaftarkan.

  • Menyiasat ke atas setiap aduan pelanggan yang diterima dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan itu diterima.

  • Mendengar rayuan kali pertama dalam masa 30 hari selepas rekod rayuan diterima daripada Mahkamah yang keputusannya di rayu.

2018 © Copyright - Laman Web Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor