Perundangan Syariah

Enakmen Terdahulu

Bil. Enakmen
1. Majalah Ahkam Johor 1876
2. Ahkam Syariah Johor 1935
3. Enakmen Pendaftaran Perkahwinan dan Cerai Orang-orang Islam No. 15/1914, pindaan  No. 2/1950;
4. Enakmen Kesalahan-kesalahan Orang-orang Islam No.47 25/1919;
5. Undang-undang Memutuskan Masalah Orang-orang Islam No. 48 17/1919, pindaan melalui No.3/1949;
6. Enakmen Majlis Igama, No.2/1949;
7. Enakmen Zakat dan Fitrah No.5/1957;
8. Enakmen Baitul-Mal No.136 18/1934, pindaan melalui No. 14/1959; dan
9. Enakmen Wakaf No. 11/1973.
10. Enakmen Pentadbiran Agama Islam No.14/1978.

Enakmen terkini

Bil. Enakmen
1. Enakmen Pentadbiran Agama Islam ( Negeri Johor) 2003  [Enakmen No.16 Tahun 2003];
2. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam ( Negeri Johor) 2003  [Enakmen No. 17 Tahun 2003];
3. Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah ( Negeri Johor) 2003 [Enakmen No. 18 Tahun 2003];
4. Enakmen Tatacara Jenayah Syariah ( Negeri Johor ) 2003 [Enakmen No. 19 Tahun 2003];
5. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah ( Negeri Johor ) 2003  [Enakmen No. 20 Tahun 2003];
6. Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997
7. Enakmen Pengawalan Sekolah-Sekolah Agama Islam 1991
2018 © Copyright - Laman Web Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor