Seksyen Pentadbiran

Objektif

1.Menentukan Urusan Perkhidmatan Kakitangan dilaksanakan dengan cekap ;
2.Mengadakan dan menyelaras latihan kakitangan dengan lebih sistematik dan terancang ;
3.Mewujudkan kakitangan yang produktif, cekap dan cemerlang.

Fungsi

Memberi Perkhidmatan Pengurusan Sumber Manusia yang professional melalui anggota yang cekap serta sistem pengurusan yang terkini.