NOTIS SEBUTHARGA

PERKHIDMATAN KONTRAK SEWAAN MESIN PENYALIN (FOTOSTAT) PELBAGAI FUNGSI SELAMA TIGA (3) TAHUN KEPADA JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI JOHOR TERMASUK MAHKAMAH TINGGI SYARIAH DAN MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH-DAERAH DI NEGERI JOHOR